Our teachers are central to our success.

All of them regularly attend training courses and workshops to update their skills. They are encouraged to develop their special areas of interest, making the teaching lively and stimulating. All have professional teaching qualifications and are selected for their enthusiasm as well as their ability. Friendly and accessible, they appreciate the needs of students and take an active role in planning courses.


Манай багш, ажилчид бол тус сургуулийн үйл ажиллагааг амжилттай явуулах гол хүчин зүйлс юм.

Бид багш ажилчдынхаа мэдлэг чадварыг дээшлүүлэхэд анхаарч, тэднийг тогтмол дадлагажуулах сургалтанд хамруулдаг. Сургуулийн бүх багш нар дадлага, туршлагатай, мэргэжлийн багш нар бөгөөд бид сургуульд багш сонгохдоо тэдний мэдлэг чадвараас гадна сурагчдад хичээл заах чин хүсэл эрмэлзлийг чухалчлан үздэг. Багш нар маань нөхөрсөг, эелдэг, найрсаг харилцаатай, сурагчдын хэрэгцээ, шаардлагыг хүндэтгэн үздэг.