Home / Blog / UBMTS : УБМТС-Он оны төгсөгчдийн оройн хоол

Сургуулийн 20 жилийн ойг тохиолдуулан олон олон бүтээлч ажил өрнүүлж байгаа билээ. Энэхүү ажилд үе үеийн төгсөгчид маань бас хамрагдаж санал бодлоо хуваалцаж байна. Өнгөрсөн өдрүүдэд 1997, 1998, 1999, 2002, 2008 оны төгсөгчид хамдаа оройн хоол идэж, сургуулийнхаа ойн баярын талаар ярилцлаа.

Okulumuzun 20. yıl aktiviteleri çerçevesinde 1997, 1998, 1999, 2002, 2008 mezunları ile yemekli toplantı yaptık.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Copyright © 2014   |   Top