Элсэлтийн журам:

 • 7, 8 –р ангийг амжилттай төгссөн сурагчид хамрагдана
 • Элсэлтийн шалгалтыг жилд 1 удаа  авна
 • Шалгалтыг холимог тестээр авна.

Үүнд : математик , сэтгэн бодох-IQ , монгол хэл 

Элсэгчдийн боломж:

 • 12 жилээр төгсөнө
 • Туркийн засгийн газрын тэтгэлгээр Туркийн их, дээд сургуульд элсэлтийн шалгалт өгөх эрхтэй
 • Туркийн их, дээд сургуульд хувийн зардлаар суралцах шалгалтанд элсэлтийн шалгалт өгөх эрхтэй
 • Японы их, дээд сургуульд засгийн газрын тэтгэлгээр суралцах элсэлтийн шалгалт өгөх эрхтэй
 • Сурагч авъяас сонирхолын дагуу өөрийгөө хөгжүүлэх
 • Америк, Англи улсуудад англи хэлний сургалтанд хамрагдах

Хөнгөлттэй элсүүлэх боломж:

 • Улсын төрөлжсөн олимпиадын медальтай сурагчдыг төлбөрөөс хөнгөвчилнө.
 • Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын нэр дээр 1 сурагчийг төлбөргүй суралцуулна.
 • Сургуулийн шалгалтад амжилттай оролцсон сурагчдын сургалтын төлбөрөөс хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Өмнөх жилүүдийн шалгалт асуулт

2012c 2013c

reg