Home / Academics : Exams

Сурагчдын хичээлээ ойлгосон эсэх болон тэдний мэдлэгийн түвшинг шалгах үүднээс 2 долоо хоногт нэг удаа Сэдвийн шалгалтыг сургууль тус бүр авдаг.

МТХС-иудын Заах аргын нэгдлүүдээс улирлын төгсгөлд Ерөнхий мэдлэгийн шалгалтыг авч сурагчдыг өрсөлдүүлдэг.


One of the academic activities in the school is the Subject Review Examination (SRE ) and the General Review Examination (GRE) in which the questions are prepared by the teachers in order to measure the general levels of students. There are two SRES (in the middle of each semester) and one GRE (at the end of the period) in every semester. Inhere; students are evaluated in Science, English, Math, Geography, History and ICT.

GRE

MTS Ulaanbaatar

General Review Examination

GRE

MTS Darkhan

General Review Examination

GRE

MTS Orkhon

General Review Examination

GRE

MTS Bayan-Ulgii

General Review Examination

2014-2015 оны хичээлийн жилийн 2-р улирлын 2 дахь КТТ шалгалтын дүнтэй доорх холбоосоор орж танилцана уу.

2014-2015 оны хичээлийн жилийн 2-р улирлын 1 дахь КТТ шалгалтын дүнтэй доорх холбоосоор орж танилцана уу.

2014-2015 оны хичээлийн жилийн 1-р улирлын 3 дахь КТТ шалгалт өнгөрсөн Баасан гарагт явагдсан билээ. Энэхүү шалгалтын дүнтэй доорх холбоосоор орж танилцана уу.

КТТ1/2 шалгалт болж өнгөрлөө. Шалгалтанд эхний байруудыг эзэлсэн сурагчид болон шалгалтын нэгдсэн дүнтэй танилцана уу

Copyright © 2014   |   Top