Home / Blog / DMTS : 11-Р АНГИЙХНЫ ЭЦЭГ ЭХИЙН ХУРАЛТАЙ.

2014 оны 10-р сарын 18 ны 11:00 цагт 11-Р АНГИЙХНЫ ЭЦЭГ ЭХИЙН ХУРАЛТАЙ. 11-р ангийн бүх эцэг эхчүүдээ урьж байна.

Хөтөлбөр:

11:00 цагт 11-р ангийн хурал. (Конференс зааланд)

12:00 Өдрийн хоол

12:30 Ангийн багш нартай уулзах  (Ангид)

13:00 Хичээл ордог багш нартай ганцаарчилсан уулзалт

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Copyright © 2014   |   Top