Home / Blog / DMTS : ДМТС – Хүндэт эцэг эхчүүд ээ Манай сургууль 3-р улирлын амралтаар эцэг эхчүүддээ зориулан Турк орноор аялах аялал зохион байгуулж байна.

Хүндэт эцэг эхчүүд ээ!!!

Манай сургууль 3-р улирлын амралтаар эцэг эхчүүддээ зориулан Турк орноор аялах аялал зохион байгуулж байна.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Copyright © 2014   |   Top