Home / Blog / DMTS : ДМТС – Follow us from facebook and twitter…

Дархан Мон-Турк Сургуулийн хамгийн сүүлийн үеийн үйл ажиллагаа, мэдээ мэдээллийг сургуулийн facebook хуудаснаас авч болно. ….

https://www.facebook.com/DarkhanMongolianTurkishSchool

facebookweb

https://twitter.com/darkhanmonturk

twitterweb

by clicking  Darkhan-Uul MTS

you can see all news about DMTS.

webweb

Энэ хичээлийн жилийн хамгийн сүүлчийн КТТ шалгалтын хариу болон сурагчдаас авсан Шинэ Ертөнц сэтгүүлийн шалгалтын хариуг сургуулийн вэб хаяг, facebook, twitter хуудаснуудаас харж болно.

ShinYurtunts 58 (9-10-11 results)

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Copyright © 2014   |   Top