Home / Blog / DMTS : ДМТС – 2014 оны 10-р сарын 19 ны 11:00 цагт 10-р ангийхны эцэг эхийн хуралтай.
2014 оны 10-р сарын 18 ны 11:00 цагт 11-р ангийхны эцэг эхийн хуралтай.
2014 оны 10-р сарын 19 ны 11:00 цагт 10-р ангийхны эцэг эхийн хуралтай. 10-р ба 11-р ангийн бүх эцэг эхчүүдээ урьж байна.
Хөтөлбөр: …
11:00 Хурал. (Конференс зааланд)
12:00 Өдрийн хоол
12:30 Ангийн багш нартай уулзах (Ангид)
13:00 Хичээл ордог багш нартай ганцаарчилсан уулзалт

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Copyright © 2014   |   Top