Home / Blog / DMTS : ДМТС- Шинэ оны мэнд

Дархан Уул аймгийн ЗДТГ, БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР, ЦАГДААГИЙН ГАЗАР, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР, НААҮГ, УС СУВАГ,  ДДС, ИРГЭНИЙ ТАНХИМ, DBS tv, ЛХА tv, ХУИСургууль зэрэг албан байгууллагын удирдлагуудыг хүлээн авч хүндэтгэлийн зоог барин сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцууллаа. 2013.12.21

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Copyright © 2014   |   Top