Home / Blog / DMTS : ДМТС- Хүндэт эцэг эхчүүд ээ 3-р сарын 15нд болох ном уншилтын уралдааны нэгдүгээр байранд орсон хүнийг Турк орны аялалын билетээр шагнах болно.

Хүндэт эцэг эхчүүд ээ 3-р сарын 15нд болох ном уншилтын уралдааны нэгдүгээр байранд орсон хүнийг Турк орны аялалын билетээр шагнах болно. Номоо сайн уншицгаагаарай.
1-р баир: БИЛЭТ + Сэртификат
2-р баир: 40 000 төгрөг + Сэртификат
3-р баир: 30 000 төгрөг + Сэртификат
4-р баир: 20 000 төгрөг + Сэртификат
5-р баир: 10 000 төгрөг + Сэртификат

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Copyright © 2014   |   Top