Home / Blog / DMTS : ДМТС- Улсын Монгол хичээнгүй бичигийн олимпиадас 3-р баир авсан
Уралдааны төрөл  Хамтлагийн нэр  Тоглох бүтээлийн нэр  Оролцсон сурагчдын нэр  Хариуцан багш Эзэлсэн байр 
Монгол хичээнгүй бичиг 9b Билгүүн Б. Булгаа III байр

Амжилттай оролцсон сурагчдадаа баяр хүргэе.

Хүмүүнлэгийн ухааны тэнхим

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Copyright © 2014   |   Top