Home / Blog / DMTS : ДМТС – ОЛОН УЛСЫН ЭМЭГТЭЙЧYYДИЙН БАЯРЫН МЭНД ХYРГЭЕ!

Тус oдрийн хoтoлбoр хоолтой байх болно

10.00 – 11.30 Хoтoлбoр (9-р анги)

12.00 – 13.20 Шалгалт (9-10-11)

13:20 – 14.00 Хоолны цаг (9-10-11)

14:00 – 15.30 Хoтoлбoр (10-11)

15:30 – 17,00 Эцэг эхийн хурал (10-11)

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Copyright © 2014   |   Top