Home / Blog / DMTS : ДМТС- Дархан Мон-Турк Сургуулийн амжилт үргэлжилсээр… Хичээл болон урлаг, спортын өндөр амжилтуудыг үзүүлсээр байна…
dmtssaglik (3)

10-А

dmtssaglik (5)

11-Б

Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн олимпиадад 11Б анги 1-р байр, 10Б анги 2-р байранд орж өндөр амжилт үзүүллээ. Багш нарын дунд болсон олимпиадад манай биологийн багш М.Дашдулам 3-р байранд орж хүрэл медаль авлаа.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Copyright © 2014   |   Top