Home / Blog / BUMTS : БӨМТС – Эцэг Эхийн Ээлжит Зөвлөлийн Хурал

Эцэг эхийн ээлжит зөвлөлийн хурал болсон юм. Тус хуралд эцэг эхчүүд сургуулийн 20 жилийн ойн баярыг хэрхэн тэмдэглэх талаар ярилцав. Зөвлөлийн хуралд анги болгоноос нэг хүн сонгогдсон юм.

Эцэг эхийн зөвлөлийн гишүүд:

  • 9A ангийн сурагч Аймөлдирийн эцэг Ержан
  • 9B ангийн сурагч Ахмаралын эцэг Бахытжан
  • 9C ангийн сурагч Тамираагийн эцэг Энхболд
  • 9D ангийн сурагч Монхжавхлангийн ээж Нансалмаа
  • 10A ангийн сурагч Мехметийн эцэг Ибрахим
  • 10B ангийн сурагч Ахмаралын эцэг Болатбек
  • 10C ангийн сурагч Амандыхын эцэг Ховдахан
  • 11A ангийн сурагч Жардембекийн ээж Сауле
  • 11B ангийн сурагч Ердосын ээж Айгүл
  • 11C ангийн сурагч Ерханатын эцэг  Досымбек

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

Copyright © 2014   |   Top