Home / Blog / BUMTS : БӨМТС – СОРИЛ ШАЛГАЛТ

Баян-Өлгий аймгийн бүх 11-р ангийн сурагчдын хооронд Англи хэл ба Математикийн хичээлээр сорил шалгалт зохион явагдана.

Copyright © 2014   |   Top